Po zmianie przepisów umożliwiających e-fakturowanie bez certyfikowanego podpisu elektronicznego i systemu EDI, nadal niewielu przedsiębiorców korzysta z nowych możliwości. Co więcej, większość firm uznała, że nie będzie wdrażać faktur elektronicznych – poinformowała firma marketingowa MailPro.

Spośród 511 przebadanych przedsiębiorstw (z sektora MSP) 13 proc. wysyła faktury w formie elektronicznej, a 84 proc. – na papierze. Z obu sposobów korzysta 3 proc. firm. Podobnie jest z odbieraniem faktur – 20 proc. przedsiębiorców dostaje je od kontrahentów inaczej, niż tradycyjną pocztą, w tym 18 proc. otrzymuje tylko e-faktury, a 2 proc. – dokumenty zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Przedsiębiorcy, którzy zrezygnowali z tradycyjnej poczty na rzecz np. e-maili, wśród głównych korzyści wymieniają oszczędność pieniędzy (87 proc.) i czasu (53 proc.).

Wyniki badań wskazują jednak, że na razie nie ma szans na szybkie rozpowszechnienie faktur elektronicznych. Ponad połowa firm (52 proc). nie zamierza wysyłać e-faktur, a jeszcze więcej (65 proc.) nie chce ich otrzymywać. Przedsiębiorcy tłumaczą, że spotykają się z oporem kontrahentów (67 proc.), brak im wyszkolonego personelu (39 proc.) i odpowiednich narzędzi (17 proc.), a najczęściej (73 proc.), że za mało wiedzą o nowych przepisach.

Brak dostatecznej wiedzy przedsiębiorców to kolejny czynnik, który hamuje rozwój e-fakturowania – blisko 25 proc. ankietowanych trafiło na informację o zmianie rozporządzenia, ale nie wie, z czym ona się wiąże, a 10 proc. nigdy nie słyszało o nowych przepisach. Z drugiej strony 46 proc. przedsiębiorców jest świadomych nowego prawa, ale tylko 19 proc. doskonale orientuje się w zmianach.

Choć wielu przedsiębiorców nie chce e-faktur, ich otrzymywaniem jest zainteresowana większość klientów indywidualnych (61 proc.). Dotychczas 21 proc. konsumentów dostało taką fakturę przynajmniej raz.

Badanie przeprowadzono w dniach 1-4 lutego metodą CATI (Assisted Telephone Interview). Wzięło w nim udział 511 małych i średnich przedsiębiorstw (w większości korzystających już np. z marketingowych usług e-mail) oraz 1 020 klientów indywidualnych.