Jak wynika z raportu Aon Polska „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami 2017” przestępczość komputerowa jako ryzyko jest dostrzegana przez polskich przedsiębiorców częściej niż jeszcze dwa lata temu, kiedy to znajdowała się na dwudziestej siódmej pozycji w zestawieniu, jednak nadal daleko jej do pierwszej dziesiątki kluczowych ryzyk. Zupełnie inaczej cyberprzestępczość jako zagrożenie postrzegają firmy na świecie (z wyłączeniem Ameryki Południowej). Przedsiębiorcy w Europie uplasowali ją na szóstym miejscu, a Ameryce Północnej nawet na pierwszym.

Spośród ryzyk komputerowych większym zagrożeniem w oczach polskich przedsiębiorców jest awaria systemów informatycznych (trzynasta pozycja w zestawieniu kluczowych ryzyk). Co ciekawe, to ryzyko nie jest tak istotne na świecie – tamtejsze przedsiębiorstwa plasują je na siedemnastej pozycji.

Tylko 9% badanych firm w Polsce przyznaje, że przestępczość komputerowa spowodowała straty w ich firmie (na świecie ten odsetek jest podobny i wynosi 10%). Co może zaskakiwać, aż 70% badanych przedsiębiorstw w Polsce przyznaje, że ma wdrożony plan działania na wypadek wystąpienia przestępczości komputerowej – na świecie odsetek gotowości jest nieco wyższy i wynosi 79%.

Badanie „Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach” jest przeprowadzane przez firmę Aon w Polsce od 2009 roku, a na całym świecie od 2007. W tegorocznym globalnym badaniu wzięło udział 1834 przedsiębiorstw, reprezentujących 33 branże i pochodzących z 60 krajów. W Polsce na pytania odpowiedziało 239 firm, głównie z branż: budowlanej, handlu hurtowego, usług transportowych, energetyki oraz usług profesjonalnych. W zdecydowanej większości były to przedsiębiorstwa prywatne.