Spadki były nieco mniejsze, jednocyfrowe, w końcu ub.r. – ustalił Context. Dane pochodzą od dystrybutorów. Analitycy wyjaśniają spadek zainteresowania urządzeniami atramentowymi w firmach większymi zakupami maszyn laserowych.

W Polsce popyt na sprzęt atramentowy dla przedsiębiorstw był wyraźnie mniejszy niż w zachodniej Europie, gdzie wzrost sprzedaży w 2014 r. wyniósł średnio 9 proc., choć były też kraje na sporym minusie (jak Portugalia – 22 proc.; na największym rynku, tj. w Niemczech, odnotowano 8-procentowy plus). W przypadku modeli przeznaczonych dla biznesu, oferowanych w kanale B2B, zachodnioeuropejscy klienci zamówili u dystrybutorów o 16 proc. więcej maszyn. Największy udział w rynku miało HP (60 proc.), ze wzrostem o 17 proc. oraz o 3 proc. na początku br. Drugi był Brother (12 proc.). W ub.r. do tego segmentu wszedł Canon ze swoją nową linią produktów. Na początku br. miał już 3 proc. udziału w sprzedaży na zachodzie Europy.