Wśród produktów, którymi polski biznes konkuruje na zagranicznych rynkach, są zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwami  (ERP). W oparciu o rozwiązania oferowane przez zagranicznych producentów (SAP, Microsoft, Oracle) polscy dostawcy tworzą zaawansowane konfiguracje, a także zintegrowane z nimi własne produkty. Są na tyle dobre, że pozwala to konkurować na zagranicznych rynkach.

Rozwiązania polskich firm kupują przede wszystkim klienci w Wielkiej Brytanii, Niemczech i USA. Wartość usług telekomunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych eksportowanych na rynek brytyjski wyniosła według GUS w 2014 r. ponad 2 mld zł, do Niemiec – 1,7 mld zł, zaś do USA – 1,6 mld zł. 

Zainteresowanie usługami IT rośnie zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W USA dużą część kontraktów pozyskują np. firmy indyjskie, które są znacznie tańsze. Klienci za oceanem stopniowo jednak odchodzą od outsourcingu realizowanego w tych regionach świata, na czym skorzystają polskie firmy. 

Obiecującym kierunkiem ekspansji dla polskich firm IT jest MENA (region Środkowego Wschodu i Afryki Północnej), z państwami takimi jak Katar, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ich błyskawiczny rozwój pozwala na realizację dużych projektów. 

Koszt usług świadczonych przez polskie firmy jest wyższy niż u konkurencji azjatyckiej, lecz okazuje się znacznie bardziej atrakcyjny w przeliczeniu na stawkę godzinową. Zamiast konkurować tylko ceną, warto skoncentrować się na jakości i dialogu z klientem i założeniach długofalowej współpracy – radzi Michał Guzek, prezes Hicrona. W jego ocenie pozwala to skutecznie konkurować z umowami obejmującymi minimum usług, gdzie każda następna generuje dodatkowe koszty. Ważna jest także wiedza i nt. procesów biznesowych oraz kultury w danym regionie.

 Bilans na plus

Pod względem salda eksportu i importu usługi IT i telekomunikacyjne (według klasyfikacji EBOPS) były w 2014 r. blisko 3,9 mld zł na plusie według GUS. To drugie miejsce wśród różnych sektorów gospodarki.

Najkorzystniej dla polskich firm bilans wypada dla Szwajcarii (ponad 1,24 mld zł na plusie – czyli tam polskie firmy sprzedają znacznie więcej usług IT niż importują z tego kraju), a następnie w Wielkiej Brytanii (blisko 1,23 mld zł) oraz USA (801 mln zł). 

Polskie firmy natomiast sporo usług kupują na na rynku niemieckim. Bilans importu i eksportu kształtuje się na poziomie -54,6 mln zł.

– Polskie firmy IT coraz rzadziej opierają działalność tylko na zagranicznych rozwiązaniach. Następuje zwrot w kierunku produktów własnych, importowane są tylko niezbędne rzeczy: licencje, sprzęt i rozwiązania niedostępne w Polsce – komentuje Michał Guzek, prezes Hicrona. Według niego ponad 60 proc. przychodów firmy pochodzi z zagranicy, a wskaźnik ten ciągle rośnie. Klientami poza Polską są firmy z sektora motoryzacyjnego, produkcyjnego oraz handel.