Firmy informatyczne to doskonałe miejsca pracy – wynika z nowego rankingu Great Place to Work, obejmującego Europę. Najwięcej, bo blisko 1/3 laureatów (31 proc.) stanowią firmy z branży IT.

W sumie wyróżniono 150 podmiotów. Wśród nich jest rekordowa liczba spółek z Polski (15), w tym firmy informatyczne.

Firmy IT z Polski, w których pracuje się najlepiej w Europie

Spółki IT z Polski są reprezentowane we wszystkich czterech rankingach Europe’s Best Workplaces (firmy duże, średnie, małe oraz międzynarodowe).

Wysokie drugie miejsce w klasyfikacji 50 Najlepszych Dużych Miejsc Pracy w Europie, tj. firm zatrudniających od 500 pracowników wzwyż, podobnie jak w ub.r. zajęło Sii Polska. Wyróżniono również Objectivity (30 miejsce).

Polskim przedstawicielem IT na liście 50 Najlepszych Średnich Miejsc Pracy (50 – 499 pracowników) jest Idego Group (15 miejsce).

Wśród 25 Najlepszych Małych Miejsc Pracy w Europie (z zatrudnieniem poniżej 50 osób) uplasowal się Covenant.dev (18 miejsce).

Co do 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy, to warunkiem minimum, aby znaleźć się w rankingu, jest obecność na co najmniej 3 listach krajowych najlepszych miejsc pracy.

Wśród polskich oddziałów, które przyczyniły się do tego, aby ich międzynarodowa firma znalazła się wśród 25 najlepszych w Europie są m.in. lokalne spółki Cisco, Cadence i Atosa.

Pełna lista 150 firm – najlepszych miejsc pracy w Europie

Pod względem liczby firm na liście, reprezentacja 15 firm różnych branż lokuje Polskę w połowie stawki krajów europejskich.

Pracownicy wolą szefów, którzy dotrzymują obietnic

Jak zapewnia organizacja Great Place To Work, aby trafić na listę najlepszych miejsc pracy, firmy muszą przede wszystkim uzyskać dobrą opinię swoich pracowników. W anonimowej ankiecie poruszane są m.in. takie kwestie jak zaufanie do firmy, relacje z przełożonymi, atmosfera w pracy, możliwość rozwoju osobistego i zawodowego i poczucia bezpieczeństwa.

Tegoroczni laureaci Europe’s Best Workplaces zostali docenieni m.in. za sprawne i uczciwe zarządzanie organizacją. W firmach z rankingu średnio 88 proc. pracowników zadeklarowało, że ich przełożeni dotrzymują obietnic, a 83 proc. ceni fakt, że są przez szefów angażowani w podejmowanie decyzji, zwłaszcza tych, które mają wpływ na ich pracę.

Do tego zdecydowana większość pytanych (74 proc.) utrzymuje, że ich wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej pracy, a firma uczciwie dzieli się z nimi swoimi zyskami.

Wysokie noty przedsiębiorcy otrzymali także za programy i działania, które pozwalają ludziom zachować równowagę między życiem zawodowym i osobistym. Takie podejście potwierdza 86 proc. ankietowanych.

Identyczny odsetek pracowników twierdzi, że ich firma stwarza odpowiednie warunki, aby mogli efektywnie pracować i jednocześnie cieszyć się dobrym samopoczuciem.

Oprócz wyniku ankiety pracowniczej na finalną ocenę firmy mniejszy wpływ ma wynik audytu kulturowego (culture audit), w którym analizowane są takie kwestie jak skuteczne przywództwo, powszechna innowacyjność i wartości.

——————————————–

Great Place to Work zapewnia, że układając rankingi przebadał przeszło 3 tys. firm z 37 krajów europejskich, zatrudniających w sumie blisko 1,5 mln pracowników. Wszystkie wyróżnione firmy to laureaci krajowych list najlepszych miejsc pracy w tym roku.