W III kw. 2023 r. wyraźnie wzrośnie zapotrzebowanie na kandydatów IT – wynika z badania ManpowerGroup. Prognoza netto zatrudnienia zarówno dla sektora IT, jak i usług telekomunikacyjnych, to +26 proc. Jest to różnica pomiędzy firmami, które chcą rekrutować w przyszłym kwartale, a tymi planującymi redukcję zespołów.

Jednocześnie prognoza zatrudnienia na III kw. jest dużo wyższa niż na II kw. 2023 r. (+8 proc.). W praktyce oznacza to, że fachowcy IT planujący zmianę pracy mogą liczyć na więcej ofert, a firmy z branży chętniej niż dotychczas rozbudowują zespoły po okresie niepewności na początku roku.

Popyt na pracowników ICT jest najwyższy wśród 8 analizowanych branż. Średnia dla całego kraju to +12 proc. Tzn. zatrudnienie nowych pracowników planuje 31 proc. badanych przedsiębiorstw, a cięcia etatów 17 proc. Pozostali nie przewidują zmian.

Wśród różnych branż największy optymizm co do rekrutacji cechuje duże firmy, zatrudniające ponad 250 osób (+18 proc.), a najbardziej ostrożne są mikroprzedsiębiorstwa (+2 proc.).

———————————–

Dane zawiera nowy „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.