Polscy menedżerowie mają świadomość konieczności sprostania wymaganiom RODO, ale poza ogólną wiedzą nie znają szczegółowych wytycznych, terminów, kar ani konkretnych procedur – według badania Iposos dla Microsoftu.

Tylko 13 proc. menedżerów zna dokładnie termin wejścia z życie RODO (25 maja br.), a 87 proc. respondentów błędnie wskazuje tę datę lub jej nie zna. Tylko jedna trzecia (33 proc.) uczestników badania wskazała poprawnie, że rozporządzenie dotyczy firm z UE oraz wszystkich spółek, które prowadzą wymianę handlową z UE.

Dobra wiadomość jest taka, że szefowie polskiego biznesu nie zamierzają oszczędzać w związku z RODO – tak przynajmniej wynika z ich deklaracji. Mianowicie 73 proc. firm chce podnieść inwestycje związane z bezpieczeństwem IT w celu dostosowania do RODO. Trzy czwarte planuje szkolenia na ten temat, a 40 proc. zamierza zatrudnić eksperta ds. ochrony danych osobowych.