Microsoft i Pekao zawarli porozumienie o strategicznym partnerstwie w ramach programu "Cyfrowe podróże". Z ogłoszonego komunikatu wynika, że koncern zyska wsparcie państwowego banku zarówno w dotarciu do klientów w MŚP, jak i konsumentów.

„Wspólnie będziemy oferować klientom nie tylko profesjonalną wiedzę, ale także najnowsze rozwiązania produktowe” – zapowiada Michał Krupiński, prezes Pekao.

Współpraca opiera się na trzech filarach, które przekładają się na konkretne inicjatywy biznesowe (jest ich ok. 20). Mają one ruszyć jeszcze w br.

Jednym z filarów jest "Cyfrowa Transformacja MŚP". Oba podmioty mają wprowadzić małe i średnie firmy "w świat cyfrowych i chmurowych rozwiązań, zapewniając im przy tym potrzebne narzędzia i kompetencje umożliwiające zwiększenie produktywności ich biznesu". Co wskazuje na to, że drugi największy bank w kraju pomoże Microsoftowi w dotarciu z jego produktami do klientów w sektorze przedsiębiorstw.

Na podobne korzyści koncern może liczyć w filarze "Cyfrowe Społeczeństwo". Firmy deklarują, że "wykorzystując nasze relacje z klientami indywidualnymi chcemy wspierać ich przejście w świat rozwiązań cyfrowych."

Filar "Cyfrowa Edukacja" obejmuje edukację zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, w tym dzieci i młodzieży, w zakresie rozwiązań cyfrowych.

Wagę tego sojuszu pokazuje fakt, że Pekao ma pokaźną bazę klientów – 5,4 mln.

Magda Taczanowska, członek zarządu polskiego oddziału Microsoftu, zapowiada, że współpraca będzie koncentrowała się na "dzieleniu się wiedzą i najlepszymi praktykami dotyczącymi projektów z całego świata. Przy wykorzystaniu technologii takich jak Internet rzeczy, Big Data czy analityka biznesowa powstaną rozwiązania wspierające klientów indywidualnych i instytucjonalnych banku w ich cyfrowej podróży.” – informuje przedstawicielka firmy.

Umowa została podpisana na XVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Wzrost przychodów z rozwiązań chmurowych należą do priorytetów strategii Microsoftu. Na światowej konferencji partnerskiej Inspire Microsoft zachęcał integratorów do większego zaangażowania w ten biznes.