Na 10 dużych rynkach UE, w tym w Polsce, odnotowano łącznie prawie 1,7 mln ofert pracy na stanowiska technologiczne w III kw. 2022 r – według raportu CompTIA. To liczba nieznacznie mniejsza niż w II kw. 2022 r., co według analityków wskazuje na stabilność w zatrudnianiu pracowników IT. Na kontynencie poszukują ich nadal firmy z różnych branż.

Co ciekawe, w Europie widać duże możliwości dla nowych pracowników i osób zmieniających swoją karierę zawodową na IT.

Ludzie z niewielkim stażem poszukiwani

Otóż aż w 54 proc. ofert odnotowano zapotrzebowanie na kandydatów ze stażem pracy od 0 do 2 lat. Doświadczenia od 3 do 10 lat oczekiwano w przypadku 16 proc. ogłoszeń, a 11 lat lub więcej w 7 proc. wakatów. Swoją drogą może to też wynikać z tego, że ci bardziej doświadczeni niekoniecznie muszą szukać pracy z ogłoszenia.

Polska należała do liderów w liczbie ofert (ponad 450 tys.), plasując się za Niemcami (blisko 640 tys.). Czyli nasz rynek pracy IT wyprzedził np. Francję czy Włochy pod względem ilości odnotowanych propozycji zatrudnienia (choć wpływ na dane w każdym kraju może mieć również możliwość powielania tych samych ofert).

W 10 analizowanych krajach firmy z sektora ICT zamieszczały najwięcej ofert dla ludzi z branży, ale zainteresowanie zatrudnieniem pracowników IT było również duże wśród firm z takich sektorów jak: produkcja, usługi administracyjne, usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, finanse i ubezpieczenia.

Najbardziej poszukiwani fachowcy

Najwięcej ofert pracy w III kw. 2022 r. dotyczyło stanowisk związanych z tworzeniem oprogramowania, programowaniem i tworzeniem stron internetowych (372,5 tys. w 10 krajach).

Zapotrzebowanie było również duże na analityków systemów i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa (208 468), specjalistów i techników wsparcia IT (119 185) oraz administratorów i techników sieci oraz systemów (86 254).

Polski rynek jest przyjazny dla początkujących i programistów
Według raportu w Polsce odnotowano najwyższy odsetek ofert na stanowiska podstawowe oraz dla początkujących (79 proc.). Nasz kraj ma też wysoki – 52 proc. ogłoszeń (2 miejsce na 10 krajów) – udział propozycji pracy na pozycje związane z oprogramowaniem.


Raport „European Tech Hiring Trends” opiera się na przeprowadzonej przez CompTIA analizie danych pracodawców dotyczących ogłoszeń o pracę, zebranych przez Lightcast z III kw. 2022 r. i niektórych wcześniejszych okresach na następujących rynkach: Belgia, Holandia, Polska, Czechy, Rumunia, Francja, Niemcy, Włochy, Portugalia i Hiszpania.