Wartość polskiego rynku centrów danych wzrośnie do 6 mld zł w 2028 r. Średni roczny wzrost w latach 2022 – 2028 wyniesie 7,4 proc. – według raportu „Budowanie przyszłości centrów danych”, przygotowanego przez Instytut Spraw Cyfrowych i Forum Prawo dla Rozwoju.

Wśród czynników rozwoju wskazano m.in. zapotrzebowanie na infrastrukturę cyfrową, kolokację, usługi churowe oraz rozwój nowych technologii (5G, AI, IoT, Big Data) – informuje PAP biznes.

Jako najważniejsze trendy kształtujące rynek data center w kraju wymieniono w raporcie: projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju, współpraca publiczno-prywatna, trendy światowe w segmencie centrów danych, rola lokalizacji, rola funduszy stymulujących innowacje oraz projekty B+R.

Zdaniem autorów raportu wielkim wyzwaniem dla rozwoju sektora pozostaje kwestia ekologii i zrównoważonego rozwoju.