Zortrax chce wejść na warszawską giełdę. Uchwałę w tej sprawie podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy. Przegłosowano także podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w ofercie publicznej. Spółka poinformowała, że rozpoczęła prace związane z zapowiadanym debiutem na głównym parkiecie GPW. Nie podaje terminów. „Debiut jest uzależniony od warunków rynkowych.” – informuje Zortrax. Zadecydowano ponadto o przyjęciu programu motywacyjnego dla członków zarządu, wyższej kadry menadżerskiej i współpracowników na lata 2017-2018. 

Spółka nie poinformowała, na co pójdą środki pozyskane z nowej emisji.

„Historycznie, środki pozyskiwane od inwestorów przeznaczaliśmy zarówno na rozwój produktów, rozbudowę globalnej sieci dystrybucyjnej, marketing jak i produkcję pod konkretne zamówienia płynące z globalnych rynków.” – przypomina Rafał Tomasiak, prezes Zortraksa.

Doszło do zmian w akcjonariacie spółki. Pojawił się nowy, mniejszościowy inwestor finansowy (nie ujawniono jego nazwy), a jeden z dotychczasowych mniejszościowych akcjonariuszy – spółka Ultro, mająca 4,8 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, wychodzi z inwestycji.

Zortrax to producent drukarek 3D. Działa od 2013 r. Obecnie ma ponad 160 resellerów i dystrybutorów w ponad 70 krajach. Dotychczasową działalność finansował m.in. poprzez emisję obligacji, pozyskując ponad 6 mln zł.

W 2016 r. spółka osiągnęła  zysk netto na poziomie 14,3 mln zł (wzrost o 78 proc. w stosunku do 2015 r.) przy 53,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (+43 proc.). Zysk operacyjny wyniósł 17,8 mln zł (+74 proc.).