Polski oddział Lucent Technologies dostał certyfikat TL 9000. Jest to nowy proces certyfikacji definiujący jednolity system wymagań jakościowych na potrzeby telekomunikacji, w takich dziedzinach jak projektowanie, rozwój, produkcja, dostarczanie, instalacja i utrzymanie produktów i usług. TL 9000 oparty jest na ISO 9000. Definiuje wymagania i metody działania specyficzne dla sektora telekomunikacyjnego. Certyfikat został przyznany przez British Standards Institution (BSI).