Zmiany w Polskim Ładzie są tak liczne i głębokie, a czasu na ich poznanie jest tak mało, że biznes postanowił poszukać pomocy u… kontrolerów skarbowych. Liczy na pomocną dłoń skarbówki w ogarnięciu masy nowych przepisów.

Otóż Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaapelowała do ministra finansów o uchwalenie instytucji prewencyjnych kontroli skarbowych. Uważa, że są one konieczne w związku z ogromnymi zmianami podatkowymi wprowadzanymi od stycznia 2022 r. przez Polski Ład. To jasne, że firmom nie jest łatwo połapać się w największych od 30 lat nowelizacjach, które objęły aż 26 ustaw.

Kontrolujcie, ale nie karajcie

Federacja zaznacza, że niezbędna jest jasna i przewidywalna wykładania nowego, głęboko zmienionego prawa.

„Tylko kontrole prewencyjne – na wniosek podatnika, zakończone wytycznymi, a nie karami – zapewnią przedsiębiorcom bezpieczeństwo prawne i fiskalne oraz uchronią obie strony przez destrukcyjnymi, wieloletnimi procesami sądowymi” – uważa organizacja przedsiębiorców.

Wyzwanie dla większości firm w Polsce

„Większość firm w Polsce będzie musiała przeanalizować swoją strukturę podatkową i formę prawną prowadzonej działalności z uwzględnieniem skutków nowych przepisów. Dla wielu z nich tak głębokie zmiany w systemie podatkowym będą stanowiły istotne wyzwanie merytoryczne i organizacyjne” – zwraca uwagę Marek Kowalski, przewodniczący FPP i prezes CALPE (Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej).

Uważa, że dobrowolne prewencyjne kontrole znacznie ułatwiłyby przedsiębiorcom stosowanie przepisów Polskiego Ładu. Zabezpieczyłyby ich przed konsekwencjami wątpliwości związanych z brakiem utrwalonej interpretacji nowych rozwiązań prawnych.

Proponuje się, by prewencyjna kontrola, w odróżnieniu od indywidualnej interpretacji podatkowej, objęła także ustalenia faktyczne podjęte przez skarbówkę.

Ustawy podatkowe Polskiego Ładu zostały podpisane przez prezydenta. Wejdą w życie 1 stycznia 2022 r.