Dotychczasowe wyliczenia zarobków w Polskim Ładzie można wyrzucić do kosza. Trzeba będzie na nowo kalkulować straty i korzyści oparte na ogłoszonych właśnie regulacjach podatkowych. Rząd dał sygnał do rozpoczęcia zabawy, ogłaszając radykalne zmiany. Dobra wiadomość jest taka, że jest sporo nowości na plus, i to odpowiadających na postulaty przedsiębiorców.

12 proc. PIT

Stawka PIT zejdzie z 17 do 12 proc. dla osób na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. Niższy próg podatkowy zostanie utrzymany na poziomie 120 tys. zł dochodu.

Składkę NFZ jednak będzie można odliczyć

Rząd wycofuje się (częściowo) z jednej z fundamentalnych zmian Polskiego Ładu. Składkę zdrowotną przedsiębiorcy będą mogli jednak odliczać.

Otóż powróci możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania daniny NFZ dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Dla rozliczających się na skali niestety nic się nie zmienia.

Otóż przedsiębiorcy będą mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

W przypadku liniowców limit wyniesie 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu). Dla ryczałtowców – 50 proc. zapłaconych składek NFZ (pomniejszenie przychodu), a dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Ulga dla klasy średniej do kosza (choć nie całkiem)

Do kasacji idzie ulga dla klasy średniej. Sporo było związanego z nią mnożenia i dzielenia, teraz okazuje się, że na darmo. Rząd obiecuje natomiast, że podatnicy nie stracą na jej likwidacji.

I tu pojawia się nowy faktor zamieszania: władze obiecują, że osoby dla których rozliczenie z ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (czyli… z ulgą dla klasy średniej, której już nie będzie).

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach

Lżej będą mieć podatnicy mający kilka źródeł dochodu równocześnie, np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emeryturą.

Będą oni mogli upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynoszącą 3600 zł).

W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej od podatku(czyli 30 tys. zł) już na etapie zaliczek na podatek.

Zniknie podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.

Samotne mamy i ojcowie mogą odetchnąć

Powraca skreślona przez Polski Ład możliwość wspólnego rozliczenia podatków z dzieckiem przez samotnych rodziców. Dzięki temu skorzystają oni z kwoty wolnej 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1,5 tys. zł.

Dzieci mogą zarobić więcej

Wzrośnie limit zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców: z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Według resortu finansów ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) powinny obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu od zasiłków nie byłoby podatku – do ustalonego w tych ulgach limitu.

Wpływy z 1 proc. dla OPP

Przygotowano mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1 proc. PIT dla organizacji pożytku publicznego. Chodzi o wyrównanie różnicy w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych z 1 proc. PIT w danym roku dla OPP będzie niższa niż w 2022 r.

Dłuższy termin na JPK_PIT i CIT

Wydłużono termin na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty zostanie na 2025 r. Odetchnąć mogą księgowi i przedsiębiorcy.

„Przedstawione propozycje eliminują część mankamentów systemu wprowadzonego od 1 stycznia 2022 r. i stanowią zdecydowanie krok we właściwym kierunku” – komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Planowane wejście w życie rozwiązań to 1 lipca 2022 r. Zapowiedziano konsultacje społeczne, które jak to bywa z dużymi zmianami będą ekspresowe, do 2 kwietnia 2022 r.