Polska, wraz z 14 państwami członkowskimi Unii Europejskiej, wezwała Komisję Europejską do podjęcia szybkich działań na rzecz opracowania stanowiska UE w sprawie przepływu danych w ramach negocjowanych umów handlowych. W pracach nad dokumentem uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rozwoju.

List ma na celu skłonić Komisję Europejską do przedstawienia propozycji w zakresie reguł, na podstawie których zapewniony byłby przepływ danych z państwami spoza UE, przy jednoczesnym poszanowaniu unijnych standardów w zakresie ochrony danych osobowych. Jedną z największych barier w swobodnym przepływie danych są wymogi w zakresie lokalizacji danych. Okazją do wypracowania stanowiska Unii Europejskiej w tej kwestii mogą być umowy handlowe, np. negocjowana obecnie umowa UE – Japonia.