Wydatki na bezpieczeństwo IT w Europie zwiększą się o 10,8 proc. w 2022 r., do blisko 47 mld dol. – prognozuje IDC.

Najwyższe tempo wzrostu wydatków na bezpieczeństwo IT w 2022 r. w regionie spodziewane jest w Czechach i Polsce, w obu przypadkach powyżej 15 proc. wobec 2021 r. Z tym że w latach 2021-2026 to Czechy będą najszybciej rosnącym rynkiem IT security w Europie.

Usługi zapewnią największe przychody

Przewiduje się, że na całym kontynencie największe wydatki pójdą na na usługi bezpieczeństwa IT, w związku z niedoborem wykwalifikowanych kadr. Tutaj także spodziewany jest solidny wzrost r/r (10,2 proc.). Mniejsze kwoty zostaną przeznaczone na oprogramowanie i sprzęt.

Rosnąca liczba zagrożeń, przejście na pracę hybrydową i większe uzależnienie od usług w chmurze sprawiły, że poszerzył się obszar ataków na organizacje, który wymaga ochrony i monitorowania – komentuje Stefano Perini, kierownik ds. badań w IDC. „To skłoniło europejskie organizacje do unowocześnienia swojej infrastruktury bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa chmury, sieci i danych” – wyjaśnia.

Branże, które wydadzą najwięcej

Według prognozy IDC sektor bankowy w Europie wyda najwięcej na bezpieczeństwo IT w 2022 r. – ponad 6 mld dol.

Przewiduje się, że produkcja dyskretna (tj. pojedycznych produktów, jak komputery, meble, auta) i usługi profesjonalne będą drugim i trzecim co do wielkości rynkiem wertykalnym, jeśli chodzi o wydatki na bezpieczeństwo IT w 2022 r. (odpowiednio ponad 5 mld dol. i 4 mld dol.).

Otóż wraz z rosnącą liczbą i złożonością cyberataków, firmy produkcyjne muszą uzupełniać luki w ochronie IT i OT, podczas gdy firmy świadczące usługi profesjonalne coraz bardziej koncentrują się na rozwiązaniach w zakresie chmury i bezpieczeństwa punktów końcowych.

Gdzie inwestycje będą rosły najszybciej

Jeśli chodzi o tempo wzrostu wydatków, to prym będzie wiodła administracja w krajach europejskich (+11,9 proc. w 2022 r.), a następne są transport i sprzedaż hurtowa (w obu przypadkach powyżej 11 proc.).

Trzy najważniejsze priorytety bezpieczeństwa dla sektora rządowego to ochrona rozwiązań w chmurze, zabezpieczenie platform współpracy i bezpieczeństwo danych.

Z kolei w transporcie bezpieczeństwo łańcucha dostaw jest głównym celem. Inwestycje będą miały także lepiej chronić brzeg sieci w branży hurtowej oraz zdalne urządzenia i systemy płatności zbliżeniowych.