Raport przygotowany przez think tank zajmujący się badaniem wpływu danych cyfrowych na biznes, politykę i społeczeństwo, został poświęcony cyfryzacji dwudziestu pięciu państw członkowskich Unii Europejskiej. Pierwsze miejsca w rankingu zaawansowania procesów cyfryzacji przypadły Danii, Finlandii i Holandii. Kolejne miejsca zajęły Szwecja i Wielka Brytania. Na ostatnich miejscach znalazły się Węgry, Bułgaria i Cypr. Przed nimi są Włochy i Czechy. Polska zajęła dwudzieste miejsce.

Przy opracowywaniu rankingu brano pod uwagę trzydzieści dwa wskaźniki dotyczące takich obszarów jak: internet rzeczy, big data, e-government, dostęp do informacji publicznej, sieć szerokopasmowego internetu, rola danych w e-commerce, edukacja.

Według analityków The Center for Data Innovation między państwami będącym liderami cyfryzacji a tymi, które znajdują się dopiero w jej początkowym stadium, jest jeszcze spora przepaść. Dla krajów takich jak Polska stanowi to wyzwanie do starań o lepsze wykorzystanie potencjału cyfrowych danych w różnych dziedzinach życia społecznego i biznesu.