Euvic zawarł strategiczną umowę o współpracy z BID Equity, doradcą inwestycyjnym z siedzibą w Hamburgu, koncentrującym się na wykupach spółek z regionu DACH, zajmujących się tworzeniem oprogramowania.

Strategią Bid Equity jest inwestowanie w małe, dochodowe firmy z ciekawymi produktami software'owymi w wybranych branżach. Wyszukuje podmioty, które pomimo stabilnej pozycji rynkowej, nie osiągnęły znaczącej skali działalności, borykają się z długiem technologicznym czy rosnącymi kosztami.

Wsparcie dla wybranych spółek, obejmujące m.in. audyty, outsourcing infrastruktury, utrzymanie i rozwój oprogramowania BID Equity świadczy we współpracy z partnerami. Jednym z nich stał się Euvic. W tym gronie jest również niemiecka firma consultingowa TZ Consulting oraz holenderska spółka Cloud Nation, specjalizująca się w budowie i utrzymaniu środowisk chmurowych. Ta ostatnia współpracowała już z Euvic na rynku szwedzkim.

 

50 nowych klientów w 3 lata

Wojciech Wolny, prezes Euvic, podkreśla, iż umowa z Bid Equity wpisuje się w strategię spółki, która zakłada umocnienie działalności w regionie DACH. Liczy na pozyskanie nawet 50 nowych klientów w ciągu 3 lat. Ocenia, że nawiązana współpraca może być podstawą do dalszych wspólnych inwestycji w dostawców usług na terenie Niemiec, Austrii lub Szwajcarii.

Grupa Euvic, obejmująca kilkanaście polskich spółek IT, podaje, że obecnie ma ponad 900 klientów na całym świecie.