Spółka TenderHut złożyła dokument informacyjny na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rozpoczyna w ten sposób formalną procedurę wprowadzenia akcji na NewConnect. Debiut planowany jest w I kw. br.

To tylko pierwszy etap. Docelowo planowane jest wejście na główny parkiet warszawskiej GPW jeszcze w 2021 r., co zostanie prawdopodobnie połączone z ofertą publiczną.

Globalny rozwój celem

Białostocka grupa planuje rozwijać się przez połączenia z innymi spółkami w kraju i przejęcia w Europie Zachodniej oraz w obu Amerykach. Już obecnie największą część przychodów TenderHut generuje poza Polską, spory udział ma obecnie sprzedaż na rynku skandynawskim czy brytyjskim.

„Chcemy rozwijać się globalnie. Naszym celem strategicznym jest stworzenie grupy informatycznej zdolnej świadczyć usługi w trybie “follow-the-sun”. Kluczowym elementem tego planu jest dostępność zespołów developerskich we wszystkich strefach czasowych” – wyjaśnia prezes TenderHut Robert Strzelecki.

Zauważa, że z powodu pandemii większość projektów fuzji i przejęć w grupie została zamrożona. Dzięki wejściu na giełdę ma się to zmienić.

„Mamy nadzieję, że obecność na rynkach kapitałowych wzmocni naszą transparentność, wiarygodność i rozpoznawalność, co pozwoli nam z przytupem wrócić na rynek transakcyjny” – mówi prezes.

Liczy też na współpracę z państwowymi instytucjami oferującymi wsparcie jak Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR.

Według szacunku grupa TenderHut w 2020 r. osiągnęła prawie 46 mln zł przychodów, o 21,5 proc. więcej (9,5 mln zł) wobec 2019 r. Zyski na razie nie są znane. W 2019 r. zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 2,8 mln zł.

Szybki wzrost grupa osiągnęła w ostatnich latach. W 2015 r., gdy TenderHut ruszał z ekspansją w kraju i za granicą, miał ponad 6 mln zł przychodów.

Grupa TenderHut obecnie ma trzy linie biznesowe: outsourcing usług IT (SoftwareHut, ExtraHut, ProtectHut, LegalHut), transformacja cyfrowa procesów laboratoryjnych (Solution4Labs, Holo4Labs) oraz venture building (polski VenturesHut, szwedzki Nordic Tech House) nadzorujący rozwój spółek produktowych tworzących specjalistyczne rozwiązania (jak work-tech, Mixed Reality w medycynie i in.).