Euvic ogłosił nawiązanie strategicznego partnerstwa z Google Cloud. Wprowadzi do portfolio grupy usługi i rozwiązania giganta. Rozszerza swoje kompetencje o obszary związane m.in. z Google Workspace, Google Cloud Platform i Security, obszar związany z rozwojem algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji a także usług i rozwiązań deweloperskich.

„Myśl o szansach biznesowych, jakie możemy wzajemnie wykreować i którymi możemy się dzielić w ramach partnerstwa z Google Cloud, napawa mnie wyjątkowym entuzjazmem” – mówi Wojciech Wolny, prezes Euvic SA.

Google to kolejny obok Microsoftu i AWS-u kluczowy partner-dostawca chmury dla Euvic, który umożliwia klientom korzystanie również z modelu multicloud.

W ostatnim czasie obserwujemy trend związany z dywersyfikacją chmury. Jest on efektem różnic między ofertami dostawców – każda ma swoją specyfikę i wyróżniki, które odpowiadają różnym scenariuszom biznesowym. Mając w ofercie usługi i narzędzia wielu światowych dostawców chmury, możemy elastycznie reagować na potrzeby klientów” – zapewnia Marcin Wojtaszek, wiceprezes Euvic IT.

Zakres współpracy z koncernami chmurowymi pokrywa się z obszarami kompetencyjnymi filaru Infrastruktura IT Grupy Euvic, co – jak zapewniono – daje nowe możliwości synergii i komplementarnego działania spółek grupy.

„Współpraca z Google Cloud pozwala nam na zdecydowanie szerszą współpracę w ramach grupy, stanowiąc swego rodzaju element integracyjny dla kompetencji i zespołów wielu spółek.” – twierdzi Tomasz Kostecki, wiceprezes Euvic Solutions.

W październiku ub.r. Euvic przedstawił główne założenia nowej strategii, sięgającej do 2030 r. Grupa zakłada dalszy wzrost przez przejęcia (liczy na ok. 10 akwizycji rocznie), ekspansję zagraniczną (ostatnio przejęła spółkę na Ukrainie) i konsolidację rynku. Do 2030 r. zamierza osiągnąć roczne przychody na poziomie 4 mld zł (wobec ponad 1 mld zł w 2022 r.).