Powstał Europejski sojusz na rzecz danych przemysłowych, edge i chmury (European Alliance for Industrial Data, Edge and Cloud). Jego celem jest wzmocnienie pozycji przemysłu UE w zakresie technologii chmurowej i brzegowej, z zachowaniem europejskich standardów ochrony danych.

Wśród pierwszych członków grupy są m.in. Airbus, Ericsson, Nokia, Orange, SAP, Siemens, a także warszawska spółka CloudFerro – jako jedyna z Polski. Do porozumienia mogą dołączyć przedsiębiorstwa, przedstawiciele krajów UE oraz eksperci.

Sojusz ma odpowiadać na potrzeby konsumentów, firm i sektora publicznego w zakresie bezpiecznego przetwarzania danych. W tym celu określi m.in. plany rozwoju niezbędnych do tego technologii. Jak zapowiedziano, zapewni także platformę do wspierania konkurencyjności przemysłu UE w zakresie zaawansowanych technologii chmurowych i edge.

W maju 2020 r. CloudFerro i 26 innych europejskich firm specjalizujących się w cloud i edge computingu przedstawiło Komisji Europejskiej mapę budowy nowej generacji rozwiązań chmurowych dla Europy. Celem, jak to określono, było wzmocnienie europejskiego przywództwa w gospodarce danych i innowacji. Budżet na realizację to 19 mld euro.

Nowy sojusz – jak zapowiedziano – pomoże we wdrożeniu określonego w 2020 r. priorytetu chmury Komisji Europejskiej. Unijna strategia ma na celu stworzenie jednolitego rynku danych – według planu Brukseli.

Jest to więc kolejna inicjatywa na rzecz chmurowej suwerenności Europy, obok Gaia-X (Europejskie stowarzyszenie na rzecz danych i chmury), a ostatnio także Struktura-X (zakłada budowę infrastruktury chmurowej dla specyficznych usług branżowych). Sojusze pojawiają się w sytuacji, gdy spada udział europejskich dostawców w rynku infrastruktury chmurowej w Europie.