Katowicka spółka Smart In, partner technologiczny IBM, otrzymała nagrodę GEO Excellence Partners Award. Co roku jej laureatami zostają tylko trzy europejskie firmy. Polska firma została uhonorowana przez IBM za osiągnięcia w dziedzinie rozszerzonej sztucznej inteligencji (augmented intelligence).

Smart In wdraża m.in. systemy zarządzania aktywami (asset menagement) w szpitalach, realizuje projekty z zakresu smart city, w tym systemy inteligentnego transportu miejskiego. Zajmuje się także rozwiązaniami do inteligentnego zarządzania stadionami piłkarskimi.