Optigis (do września pod nazwą Imagis) podał więcej informacji na temat kontraktu z Apple’m swojej spółki zależnej Emapa.

Otóż Emapa zawarła umowę z Apple Distribution International Limited na dostarczanie swoich produktów w latach 2020 – 2022 oraz na udzielenie licencji na ich wykorzystanie. Szacunkowa wartość kontraktu wynosi pomiędzy 2,5 mln a 3,2 mln zł.

Spółka podaje również, że umowa zakłada konieczność zaakceptowania i odbioru przekazanych produktów i danych mapowych przez Apple’a w terminie trzech tygodni od ich dostarczenia.

W związku z potwierdzeniem w dniu 21 października przez Apple Distribution International Ltd. odbioru produktów Optigis ocenia, że w związku z tym jego przychody w 2020 r. wzrosną o ok. 2,5 mln zł. W 2019 r. firma miała 4,7 mln zł przychodów ze sprzedaży i 1,2 mln zł zysku netto.

Emapa zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem projektów map cyfrowych dla klientów biznesowych, ma w ofercie m.in. rozwiązania do zarządzania transportem i analityczne. Zapewnia, że dysponuje najdokładniejszą cyfrową mapą Polski (z blisko 738 tys. km dróg, 6,8 mln punktów adresowych, obrysami 1,7 mln obiektów) oraz Europy (9 mln km dróg). Ma również w zasobach mapę Azji.

Na początku października br. Optigis poinformował o zawarciu umowy z Emapą przez Apple’a, nie podając jednak szczegółów.

Optigis od 1992 r. zajmuje się Systemami Informacji Geograficznej (GIS). Tworzy mapy cyfrowe i wykorzystujące je systemy informatyczne.