Elzab dostarczy kasy fiskalne partnerom Ubera w Polsce – według umowy ramowej zawartej z holenderską spółką koncernu. Kontrakt podpisano 2 lutego br. na okres 1 roku, z możliwością automatycznego przedłużenia. Producent będzie dostarczał kasy na podstawie zamówień składanych przez partnerów Ubera. Wartość umowy nie została ujawniona. Według Ubera z usług firmy w Polsce korzysta 1,5 mln osób.

Elzab, specjalizujący się w produkcji kas i drukarek fiskalnych, od 2011 r. jest pod kontrolą Compa. Po 3 kwartałach 2017 r. spółka osiągnęła 66,1 mln zł przychodów, podobnie jak rok wcześniej, natomiast na poziomie netto była w wysokości 444 tys. zł (przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej) wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej.