Grupa informatyczna TenderHut utworzyła spółkę, która będzie działać na rynkach skandynawskich – SoftwareHut Nordic. W Danii powstało centrum deweloperskie, które zatrudni ponad 20 programistów. Obecnie Szwecja, Dania i Norwegia generuje prawie 40 proc. przychodu grupy.
Tenderhut działa w Danii od początku istnienia firmy. Białostocka grupa rozpoczęła działalność w 2015 r. Powstała z przekształcenia spółki Codearch, należącej do SMT Software. Utworzenie spółki w Danii to element strategii rozwoju TenderHut na rynkach zagranicznych.

Na czele duńskiego oddziału staną bracia – Thomas i Martin Birk, którzy przejęli udziały w firmie po zmarłym w 2018 r. Waldemarze Birku – współzałożycielu grupy TenderHut. Thomas Birk jest do ub.r. w zarządzie spółki.

W 2018 r. TenderHut miała 24 mln zł przychodów. Spółka ma 9 zagranicznych oddziałów i 7 polskich centrów deweloperskich. W 2015 r. przychody wyniosły 6,4 mln zł.