Doszło ataków na Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które nadzoruje projekty informatyczne i dysponuje unijnymi grantami. Według niebezpiecznik.pl nieznani sprawcy włamali się na stronę internetową instytucji, podmieniając jej zawartość (zdarzenie miało miejscu w marcu br.). Doszło także do próby kradzieży środków z pomocą fałszywego e-maila, który został wysłany do księgowej CPPC z adresu dyrektor ośrodka. Wiadomość nakazywała dokonanie przelewu. Według ustaleń niebezpiecznik.pl mogło dojść także do wycieku danych z prywatnej chmury Polski Cyfrowej, która służy m.in. do wymiany informacji z instytucjami rządowymi i służbami. Zawiera dane projektów, umowy, wnioski. Serwis informuje o zaniedbaniach cyberbezpieczeństwa w Polsce Cyfrowej. M.in. jeden z serwerów hostowano na od dawna nie aktualizowanym oprogramowaniu, nie odnowiono certyfikatu bezpieczeństwa, który wygasł w marcu br.

Instytucja unika szerszego informowania o opisanych incydentach, tłumacząc że nie jest to informacją publiczną. Zapewnia, że nie doszło do wycieku danych ani przelewu pieniędzy. Minister Anna Streżyńska poinformowała, że sprawą zajęły się policja oraz ABW. W jej ocenie "sprawa prawdopodobnie skończyła się od strony samych skutków – niczym". Więcej informacji ma zostać ujawnione po zakończeniu postępowania.