Polska ma drugi najbardziej skomplikowany system podatkowy według organizacji Tax Complexity Index, obejmującej 64 kraje – zgodnie z Raportem Parlamentu Europejskiego z lutego 2023 r.

Wynika z niego, że przedsiębiorcy w Polsce poświęcają średnio 334 godziny rocznie na wypełnianie obowiązków podatkowych, co plasuje Polskę na drugim miejscu miejscu od końca w Europie, po Bułgarii (441 godz.) – podaje raport PwC Polska. Te 334 godz. to blisko 42 dni robocze, licząc według 8-godzinnego dnia pracy.

Zgodnie z rankingiem najmniej złożone systemy podatkowe mają Urugwaj (1), Estonia (2) i Szwajcaria (3).

Przykładowo w Estonii czas poświęcony na wypełnianie obowiązków podatkowych nie przekracza średnio 50 godzin rocznie.

2,4 proc. przychodów firmy na zajmowanie się podatkami

Średnie koszty związane z wywiązywaniem się z obowiązków podatkowych w zakresie CIT w Polsce wynoszą 2,4 proc. obrotu, co jest jednym z najwyższych wyników w UE. Gorzej jest tylko na Cyprze (2,6 proc.).

“Spółki ponoszą koszty związane m.in. z wynagrodzeniami i nadgodzinami pracowników wykonujących obowiązki podatkowe, rekrutacją nowych pracowników, nabyciem i utrzymaniem odpowiednich narzędzi informatycznych, zapewnieniem dostępu do szkoleń i baz wiedzy czy korzystaniem ze wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych” – wylicza Mikołaj Woźniak, partner PwC Polska, dział Tax, Legal and People.

Ponadto wysoki poziom skomplikowania polskiego systemu podatkowego przekłada się na trudności z wykonywaniem obowiązków wobec fiskusa i dostosowaniem do nowych regulacji, a także na wątpliwości interpretacyjne.

Co robić, żeby było lepiej

Żeby poprawić efektywność i transparentność systemu podatkowego, warto przyjrzeć się rozwiązaniom przyjętym w krajach z bardziej przejrzystymi systemami, takich jak Estonia. Kluczowe kroki to zastosowanie nowych technologii, jak na przykład sztuczna inteligencja, które mogą automatyzować i usprawniać procesy podatkowe, stałe konsultacje podatkowe z przedsiębiorcami i doradcami oraz publikowanie jasnych i praktycznych wytycznych” – uważa Tomasz Kassel, partner zarządzający działem Tax, Legal and People w PwC Polska.

Ekspert PwC radzi też wydłużenie okresu vacatio legis.

„Systematyczna ocena skutków regulacji podatkowych i dostarczanie podatnikom zrozumiałych instrukcji są kluczowe dla poprawy funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce” – twierdzi.

Polska w czołówce komplikacji systemu podatkowego

Kategorie Tax Complexity Index to: złożoność przepisów podatkowych uwzględniający 15 zmiennych, t.j. m.in.: stawka podatku, amortyzacja, podatek minimalny, zyski kapitałowe, dywidendy, czy ceny transferowe (według tej kategorii Polska ma trzeci najbardziej skomplikowany system przepisów podatkowych).

Kolejna kategoria to złożoność systemu podatkowego, na która składa się z 5 zmiennych, m.in. wsparcie, płatność i składanie wniosków oraz kontrole (Polska jest na 6 miejscu od końca).

—————————————

Dane zawiera raport PwC Polska “Podatki pod lupą: Jak odnaleźć się w labiryncie skomplikowanych przepisów podatkowych?”.