Przyszłość pracy jest elastyczna – wynika z badania Cisco „Workforce of the Future”. Polskim pracownikom najwyraźniej spodobał się tryb pracy zdalnej i oczekują, że firmy zapewnią im większy komfort wykonywania obowiązków na stałe.

Otóż 83 proc. pracowników biurowych chce mieć możliwość wyboru miejsca, w którym wykonuje obowiązki. Oczekuje też, że firma da im wolną rękę w zarządzaniu czasem pracy, nawet gdy biura są otwarte. Trzy czwarte (74 proc.) ankietowanych chce kontynuować pracę w swoich zespołach, mimo ich rozproszenia.

Na liście oczekiwań zatrudnionych jest też szybsze podejmowanie decyzji przez górę – 69 proc. chce, by decyzje nadal zapadały w takim tempie jak na początku pandemii.

Jakich inwestycji oczekują pracownicy

Przed lockdownem tylko 5 proc. uczestników badania przez większość czasu pracowała zdalnie. Wskutek pandemii nastąpił więc zasadniczy nie tylko organizacyjny, ale też mentalny przełom – teraz pracy z dowolnego miejsca domaga się przytłaczająca większość.

Co to oznacza dla inwestycji w technologie informatyczne?

„Ponieważ coraz śmielej stosujemy w firmach model pracy hybrydowej, technologia do współpracy, wykorzystująca m.in. sztuczną inteligencję, czujniki środowiskowe i zaawansowaną analitykę ma kluczowe znaczenie dla utrzymania łączności i produktywności zespołów w każdej lokalizacji, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa” – uważa Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Pracownicy zapytani o to, jakie podjęliby decyzje na miejscu szefa firmy, twierdzą, że w pierwszej kolejności wprowadziliby zmiany dotyczące pracy zdalnej:
• 85 proc. zapewniłoby skuteczną komunikację i współpracę pomiędzy pracownikami.
• Tyle samo ankietowanych (85 proc.) wskazuje na konieczność zapewnienia każdemu członkowi zespołu technologii niezbędnej do wykonywania obowiązków w domu na takim samym poziomie, jak w biurze.
• 81 proc. podjęłoby decyzję o zwiększeniu liczby szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych.

Narzędzia cyfrowe pożądane w 2021 r.

Na pytanie o to, na czym pracodawcy powinni skoncentrować się tworząc budżet na 2021 r., na pierwszym miejscu znalazły się odpowiedzi dotyczące inwestycji w technologie tworzące bezpieczniejsze miejsca pracy, a następnie w innowacje zwiększające wydajność pracowników.

Firma ma kupić sprzęt i więcej płacić za pracę

Technologiczne oczekiwania pracowników w związku z home office mają też swój aspekt finansowy. Według badania Click Meeting 64 proc. polskich pracowników chce, żeby pracodawca dofinansowywał im internet, krzesła, biurka lub inny sprzęt niezbędny do wykonywania obowiązków w domowym zaciszu. Z kolei 36 proc. w związku z pracą zdalną życzy sobie większych zarobków.

O tym, że większość pracowników woli nie płacić za sprzęt używany w domu z własnej kieszeni (czemu trudno się dziwić) świadczy też wynik badania pracuj.pl – 77 proc. ankietowanych uważa, że dofinansowanie przez firmę narzędzi do home office (sprzęt IT, meble) to ważny atut pracodawcy. W home office nawet po pandemii chce pracować 87 proc.

Obowiązek wyposażenia domowego biura w sprzęt przez pracodawcę i pokrycia kosztów jego funkcjonowania przewiduje zresztą nowelizacja kodeksu pracy. Jeśli przejdzie, w obliczu oczekiwań pracowników (i nowych obowiązków pracodawców) można spodziewać się kolejnego impulsu zakupowego urządzeń do domowych biur. Firmy serwisowe też będą zapewne mieć więcej zajęcia w domach.

Zmienić kulturę pracy

Przełom na rynku pracy nie sprowadza się jedynie do technikaliów. Przemysław Kania z Cisco zwraca uwagę na znaczenie nowego podejścia przedsiębiorców do organizacji i kultury pracy.

„Pracownicy chcą większej elastyczności, zespoły są bardziej rozproszone, co z kolei sprawia, że kultura organizacyjna oraz wzajemne zaufanie mają większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej”– twierdzi szef firmy.

Z badania Cisco wynika, że w miarę jak liderzy zwiększali zaufanie do swoich pracowników, następowały pozytywne zmiany na polu harmonii pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym. Otóż 40 proc. ankietowanych miało poczucie, że zwierzchnicy bardziej im ufają.

Ankietowani przyznają także, że technologia do współpracy i umiejętności cyfrowe stanowią solidną podstawę dla odporności i rozwoju biznesu. Pracownicy są zgodni co do tego, że liderzy muszą skoncentrować się na inwestycjach w technologie, aby stymulować zmiany oraz zaspokajać potrzeby, które dotyczą ich biznesu.

Badanie Cisco „Workforce of the Future” zostało przeprowadzone wśród pracowników biurowych z 12 krajów regionie EMEAR, w tym z Polski. Grupa polskich respondentów liczyła ponad 1 tys. osób. Badanie zostało przeprowadzone latem 2020 r.