Z badania Ricoh przeprowadzonego wśród menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie w MŚP wynika, że przedsiębiorstwa widzą szansę uzyskania przewagi na rynku dzięki IT i są gotowe inwestować w innowacje. Aż 70 proc. pytanych przedstawicieli firm uznaje technologię za czynnik, który pozwoli ich organizacji rozwijać się. Natomiast 52 proc. twierdzi, że bez wdrożeń nowych narzędzi technologicznych ich przedsiębiorstwo nie przetrwa i upadnie w ciągu najbliższych 5 lat.

Priorytetem znacznej większości menedżerów (86 proc.) jest większa elastyczność działania firmy. W pierwszej kolejności chcą wdrażać narzędzia wykorzystywane do realizacji najważniejszych zadań w przedsiębiorstwie. Wśród nich najczęściej wymieniano rozwiązania do automatyzacji (72 proc.), analityki danych (64 proc.), zarządzania dokumentami (62 proc.) oraz rozmów wideo (56 proc.). Czyli zarządzający sygnalizują przede wszystkim zapotrzebowanie na instrumenty, dzięki którym codzienne zadania wykonywane są szybciej i bardziej efektywnie.

W badaniu wzięło udział 1608 przedstawicieli kadry zarządzającej małymi i średnimi firmami z 24 krajów.