Operator sieci Plus odstąpił od umowy z Huawei Polska, dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem jego wsparcia i rozwoju. Kontrakt podpisano w czerwcu 2016 r.

Spółka uzasadnia decyzję znacznym przekroczeniem terminu realizacji. Pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie projektu w ciągu 18 miesięcy, a mija już 41 miesiąc od momentu podpisania umowy. Termin wdrożenia nie został dotrzymany, pomimo podpisania aneksu przedłużającego – informuje Cyfrowy Polsat, do którego należy Polkomtel. Wartość umowy według nieoficjalnych informacji miała sięgnąć w sumie ok. 600 mln zł (pierwotna stawka była znacznie niższa).

Platforma miała ułatwić zmiany w ofertach dla klientów. Jeszcze kilka tygodni temu przedstawiciele Cyfrowego Polsatu informowali o pracach końcowych nad platformą i wyjaśniali przedłużające się wdrożenie dużą złożonością systemu.

Polkomtel zapowiada, że zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi z odstąpienia od kontraktu, jak również z informacjami na temat rozliczeń związanych ze zwrotem wzajemnie spełnionych świadczeń (w tym z żądaniem zwrotu zapłaconego wynagrodzenia). Jednocześnie Polkomtel poinformował Huawei, że w razie niespełnienia roszczeń uruchomi procedury zrealizowania gwarancji bankowej i dochodzenia zapłaty należności.