Polkomtel zamiast 50,6 mln zł kar zapłaci „tylko” 16,8 mln zł – orzekł warszawski sąd apelacyjny. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa dotyczyła odwołania telekomu od kar nałożonych przez UOKiK na początku 2020 r. za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Urząd zakwestionował dodatkowe opłaty dla abonentów Plusa za transfer treści multimedialnych i korzystanie z radia, mimo że użytkownicy płacili już abonament za internet. Zdaniem UOKiK klienci operatora nie byli dostatecznie informowanie, że korzystając z takich usług muszą ponieść ekstra koszty, tym samym zostali wprowadzeni w błąd. Taką praktykę stwierdzono w latach 2013 – 2017. Za to UOKiK wymierzył Polkomtelowi 50,6 mln zł kar.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w grudniu ub.r. podtrzymał kary. Sąd apelacyjny cofnął natomiast sankcję w wysokości 33,8 mln zł za umieszczanie w umowach wspomnianych dodatkowych opłat. Podtrzymał część kary za to, że opłat nie opisywano w przejrzysty sposób w fakturach dla klienta.