Komenda Główna Policji unieważniła postępowanie na „modernizację urządzeń szkieletowych sieci OST 112 w ramach realizacji zadania serwis pogwarancyjny urządzeń sieci OST 112”.

Był to kolejny przetarg na infrastrukturę numeru alarmowego 112. Na realizację tego zamówienia, ogłoszonego w kwietniu br., mundurowi zarezerwowali blisko 2,4 mln zł brutto.

Wpłynęła jedna oferta NTT Poland o wartości 2,2 mln zł.

KGP poinformowała jednak, że unieważnia postępowanie w cz.1, powołując się na art. 255 ust. 2 prawa zamówień publicznych (tzn. wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty zostały odrzucone).

Policja potrzebuje routerów Cisco z gwarancją NBD

Zamówienie obejmowało 4 routery Cisco ASR z linii 9000 w określonej konfiguracji. Dopuszczono równoważny sprzęt. Urządzenie takie musi mieć m.in. co najmniej: 16 interfejsów 1 Gb/s SFP, 24 interfejsy 1/10 Gb/s SFP+ oraz 2 interfejsy 40/100 Gb/s QSFP.

Komenda Główna wymagała, by dostarczone urządzenia objęto serwisem opartym na serwisie producenta sprzętu, świadczonym w trybie 8x5xNBD przez minimum 12 miesięcy. Za dłuższy okres przewidziano dodatkowe punkty. NTT Poland zaproponował 24 miesiące gwarancji.

Ustalone kryteria wyboru wykonawcy to cena oferty (60) i okres gwarancji (40), a wymagany okres realizacji zamówienia: 35 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.