Komenda Główna Policji w grudniu ub.r. unieważniła postępowanie na doposażenie jednostek policji w terminale wideokonferencyjne na podstawie umowy ramowej. Planowano ją podpisać na 2 lata.

Na realizację zamówienia policja przeznaczyła 9,85 mln zł brutto, w tym 8,79 mln zł na dostawy, a resztę, czyli ok. 860 tys. zł, na serwis.

Jedyną ofertę złożyło konsorcjum krakowskiej spółki Visioncube (lider) i Klikmedia Aleksander Podgórski o wartości 11,92 mln zł, czyli przekraczającej budżet mundurowych na ten cel.

KGP zdecydowała się jednak unieważnić postępowanie, uzasadniając, że obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą. Nie pozwoli ona z kolei na zawarcie umowy, która nie zostanie unieważniona (art. 255 ust. 6 prawa zamówień publicznych).

KGP wyjaśnia, iż opublikowała rozbieżne informacje dotyczące terminu składania i otwarcia ofert w ogłoszeniu o zamówieniu oraz na SWZ i platformie zakupowej. W ogłoszeniu o zamówieniu jest 20.12.2022 r., a w SWZ i na platformie 16.12.2022 r. Postępowanie otwarto w listopadzie.

Blisko 400 terminali, serwery, licencje…

Zamówienie obejmowało m.in. 387 różnego rodzaju terminali Poly oraz ponad 520 aplikacji Poly RealPresence, kilkanaście różnych serwerów Poly w wersji sprzętowej i wirtualnej, serwery HP, przełączniki Extreme Networks oraz licencje, m.in. na 1250 jednoczesnych połączeń w infrastrukturze Poly, 50 tys. zarządzanych terminali, 1 tys. licencji na Windows Server 2019. Do tego dochodził montaż, konfiguracja, wdrożenie, szkolenia itd.