Pirackie aplikacje ujawniono u resellera w gminie Sobolew. Przeszukania dokonali policjanci z zespołu do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją. W czynnościach uczestniczył przedstawiciel Microsoftu, który stwierdził, że oprogramowanie zainstalowane u resellera jest nielegalne. Policjanci zabezpieczyli sprzęt, zostanie on poddany analizie w laboratorium.