Komenda Główna Policji rozstrzygnęła przetarg obejmujący zawarcie umowy ramowej na zakup komputerów. Jako najkorzystniejsze wybrano trzy oferty. Złożyły je: konsorcjum Innovation In Technology i TH Alplast (cena 43,48 mln zł brutto), Immitis (46,07 mln zł) oraz konsorcjum Intaris i MBA System (46,18 mln zł). 

Policja gotowa była przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 60 mln zł brutto. Postępowanie dotyczyło kontraktów na zakup ok. 17 tys. komputerów i monitorów.

Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze oferty. Pozostałe to: pojemność dysku SSD (10 proc.), termin gwarancji na sprzęt (10 proc.), termin realizacji i naprawy gwarancyjnej (10 proc.), pojemność RAM (po 5 proc. dla dwóch typów zamawianych komputerów).

W postępowaniu oferty złożyło kilkanaście spółek. Oprócz wybranych są to: Egida IT Solutions, IT Punkt, Suntar, konsorcjum Eplaneta i Centrum Komputerowe Planeta, Koncept, IT-Tender, Galaxy Systemy Informatyczne, NTT Technology, Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka.