Eskalacja polaryzacji politycznej generuje coraz większe ryzyko dla biznesu – wynika z ankiety Gartnera. Pytani dyrektorzy wskazali ją wśród 5 największych zagrożeń dla przedsiębiorstw. Wcześniej nie była w Top 5. Co ciekawe, nie jest to opinia z Polski, lecz przedstawicieli firm z różnych krajów – pytano 347 dyrektorów ds. ryzyka.

Wprawdzie podziały polityczne to nic nowego, ale jak widać skala tego zjawiska budzi coraz większe obawy w przedsiębiorstwach. W biznesie rośnie też poczucie zagrożenia wpływem konfliktów w różnych częściach świata.

Generatywna AI zagrożeniem numer 1

Najbardziej niepokoi dyrektorów masowa dostępność generatywnej sztucznej inteligencji, która stała się problemem numer 1. W III kw. 2023 r. była na 3 miejscu. Ponadto koncentrację w chmurze, czyli uzależnienie od konkretnego dostawcy, wiele firm nadal uznaje za poważne ryzyko (w III kw. 2023 r. było na 4 miejscu).

Co ciekawe, ponad połowa dyrektorów obawia się, że firmy przesadzą z redukcją kosztów, czyli przyniesie to więcej szkody niż pożytku.

Największe ryzyka dla przedsiębiorstw zdaniem dyrektorów (badanie z IV kw. 2023 r.)


RyzykoProcent wskazań
1Masowa dostępność generatywnej sztucznej inteligencji76%
2Nasilająca się polaryzacja polityczna69%
3Ryzyko koncentracji w chmurze64%
4Skutki rynkowe wyższych kosztów kredytu53%
5Nadgorliwe cięcie kosztów52%
Źródło: Gartner

Dlaczego jesteśmy tak podzieleni

Gartner wskazał trzy główne czynniki powodujące zwiększoną polaryzację polityczną.

1 Algorytmy w mediów społecznościowych
Zaprojektowano je do zwiększenia zaangażowania internautów poprzez dostarczanie zindywidualizowanych treści. Prowadzi to do tworzenia silosów informacyjnych, które wzmacniają poglądy polityczne prowadzące do podziałów.

2 Wszechobecny pesymizm gospodarczy
Chociaż gospodarka światowa wciąż rośnie, ceny pozostają wysokie, a inflacja już nadwyrężyła finanse obywateli. Zwiększone obawy gospodarcze są paliwem dla skrajnych ideologii.

3 Upolitycznienie instytucji obywatelskich
Wcześniej neutralne instytucje (np. system edukacji) są pod coraz większą polityczną kontrolą. Zaufanie do nich słabnie, a ludzie często poszukują informacji spoza głównego nurtu, które są zgodne z ich przekonaniami. Ten trend dodatkowo wzmacnia wpływ algorytmów social mediów.

Biznes powinien trzymać się z dala od polityki

Wiele przedsiębiorstw zostało uwikłanych w debaty polityczne, które mogą skutkować utratą reputacji. Na organizacje mogą również wpływać niestabilne i nieprzewidywalne wybory, powodować strategiczne opóźnienia oraz podważać zaufanie inwestorów i klientów” – uważa Ran Xu dyrektor ds. badań w Gartnerze.


Badanie przeprowadzono w listopadzie 2023 r. wśród 347 dyrektorów wyższego szczebla ds. ryzyka w przedsiębiorstwach. Pytani wskazywali największe ich zdaniem aktualne ryzyka z listy 20 potencjalnych zagrożeń.