29 marca spółki MCI Management, Elektrim i Poland.com podpisały umowę inwestycyjną związaną z dalszym finansowaniem i rozwojem portalu Poland.com. Na mocy tego porozumienia Elektrim będzie właścicielem 75 proc. akcji Poland.com, a MCI Management – 25 proc. akcji portalu.
Spółka Poland.com wyemituje 8.777.922 akcji zwykłych imiennych, które zostaną pokryte przez Elektrim wkładem gotówkowym w wysokości 18.696.973 zł. Ma mocy podpisanej umowy Elektrim kupi od MCI Management 2.653.442 akcje Spółki za łączną kwotę 5.648.780 zł.