Atende oczekuje finalizacji transakcji z Sevenetem w II kw. 2022 r. – poinformował prezes Atende Marcin Petrykowski według ISBnews. Zamierem jest połączenie wydzielonej z Atende części integracji IT ze spółką Sevenet.

Podmiot, jaki powstanie po fuzji, według prezesa stanie się trzecim największym partnerem Cisco w Polsce, z przychodami 250 mln zł. Atende zamierza zachować nad nim kontrolę.

W październiku br. Atende i Sevenet podpisały list intencyjny. Przewiduje on analizę możliwości połączenia Sevenet ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Atende, specjalizującą się w integracji ICT. Obecnie strony są na etapie prognoz i wycen. Jeśli dojdzie do połączenia, będzie to prawdopodobnie największa transakcja na polskim rynku integracji ICT w ostatnich latach.

Szef Atende przewiduje również dalszą konsolidację polskiego rynku integracji IT. Spółka zamierza nadal uczestniczyć w tym procesie.

Spadła sprzedaż, strata netto

W III kw. 2021 r. grupa Atende pokazała słabsze wyniki niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży spadły o 25 proc., do 40,64 mln zł, a EBIDTA blisko 5-krotnie do 1,25 mln zł. Grupa odnotowała -1,77 mln zł straty netto wobec 1,81 mln zł zysku przed rokiem.

W ciągu 3 kwartałów 2021 r. przychody były niższe o 15 proc. niż w analogicznym okresie 2020 r. (128,68 mln zł), a strata netto dla akcjonariuszy wyniosła -3,6 mln zł (w ub.r. było 3,09 mln zł zysku).

Spółka wyjaśnia niższe przychody w br. m.in. sprzedażą pod koniec ub.r. Atende Software, przez co zanotowała mniejsze obroty w br. w sektorze telekomunikacji i mediów. Większa niż w ub.r. była natomiast sprzedaż w br. w takich sektorach jak przemysł, handel, usługi, finanse – informuje Atende. Na wyniki grupy negatywnie wpłynęły również kary umowne (3 mln zł) od Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. Grupa liczy natomiast na dobry IV kw. 2021 r.