W 2019 r. przynajmniej jeden komputer posiadało 83,1 proc. gospodarstw domowych w kraju – według danych GUS z raportu "Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2019 r." Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie zwiększa się, jednak w coraz wolniejszym w tempie. W 2018 r. wynosił 82,7 proc., co oznacza wzrost o 0,4 p. proc. w br. Dane obejmują gospodarstwa z co najmniej jedną osobą w wieku 16–74 lata.

Równie powszechny jest dostęp do internetu, choć w tym przypadku jego użytkowników przybywa szybciej niż w przypadku komputerów. W 2019 r. miało go 86,7 proc. gospodarstw domowych – o 2,5 p. proc. więcej niż w roku poprzednim – ustalił GUS. W skali roku udział gospodarstw korzystających z internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe zwiększył się o 4 p. proc.

GUS zauważa, że zarówno dostęp do internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych był zróżnicowany ze względu na typ gospodarstwa, miejsce zamieszkania i stopień urbanizacji. Otóż jak się okazuje częściej z sieci korzystają rodziny z dziećmi, a także mieszkańcy miast, zwłaszcza tych największych. Ta sama prawidłowość dotyczyła wykorzystywania szerokopasmowych łączy internetowych. Ponad jedna piąta pytanych, którzy nie posiadają dostępu do sieci, jako powód wskazali zbyt wysokie koszty sprzętu.