Biometria budzi coraz większe  zaufanie wśród  konsumentów. 83% respondentów uważa, że jest ona bezpieczną formą uwierzytelnienia (wzrost o 23 p.p. w stosunku do ubiegłorocznej edycji raportu).  W grupie konsumentów, którzy płacą zbliżeniowo, ten odsetek jest trochę wyższy i wynosi 85%. 

Polacy najchętniej wskazują na skanowanie odcisku palca oraz tęczówki oka  jako metody autentykacji biometrycznej, z których  najchętniej skorzystaliby  podczas robienia zakupów. Jako najbezpieczniejsze rozwiązanie postrzegane jest skanowanie odcisku palca – tak uważa 74% badanych.  Natomiast 41% respondentów deklaruje, że skorzystałoby z rozwiązań biometrycznych podczas zbliżeniowego płacenia w sklepie za towary lub usługi.