W Polsce 41 proc. gospodarstw domowych sprzedaje albo przekazuje za darmo używane telefony. W 45 proc. gospodarstw domowych korzysta się z telefonów po innym użytkowniku. Więcej jest tylko na Łotwie i na Węgrzech (po 46 proc.) – według raportu „2020 Mobile Phone E-Waste Index”, opracowanego przez reBuy.

Chętnie korzystamy z tego co mamy, nawet gdy nie są to urządzenia pierwszej młodości. Niewiele sprzętu, w porównaniu z innymi krajami UE, leży bezczynnie w polskich domach – to 29 mln szt., ale oznacza to, że wskaźnik wynosi 0,76 na 1 mieszkańca, czyli niektórzy nie trzymają nawet jednego starego, zbędnego telefonu – to daje Polsce 24 miejsce wśród 27 krajów UE. Przykładowo w Szwecji ten odsetek wynosi 1,31.

Słabiej jest z utylizacją – 69 proc. telefonów trafia do recyklingu, ewentualnie do ponownego użycia – to sytuuje Polskę w połowie europejskiego zestawienia.

Wartość metali, takich jak złoto, srebro, platyna, miedź i in. zawartych w tych odłożonych do szuflady czy na półkę starych telefonach w Polsce oszacowano na ponad 73 mln euro (ok. 330 mln zł). W sumie w 27 krajach jest to 1,9 mld euro – podaje reBuy.

Źródło: reBuy, „2020 Mobile Phone E-Waste Index”

Według danych Counterpoint w 2019 r. w Europie sprzedaż używanych smartfonów spadła o 3 proc. Światowy rynek takich urządzeń (137 mln szt.) stanowił ok. 10 proc. rynku nowych smartfonów.