Jak pokazuje nowe badanie Huawei CBG Polska, 36 proc. Polaków używa laptopa jako narzędzia pracy. Ten sprzęt wyprzedził dominujące w poprzednich dwóch dekadach komputery stacjonarne (27 proc.). Przewaga przenośnych PC jest dużo większa w zastosowaniach prywatnych, takich jak rozrywka i nauka – sięga po nie 80 proc. pytanych. Zaledwie 12 proc. respondentów w ogóle nie używa laptopów – ani zawodowo, ani prywatnie.

Po co ludziom laptop w pracy

Najczęściej (60 proc. wskazań) do pracy z dokumentami i arkuszami. Połowa (52 proc.) używa laptopa do wysyłania e-maili i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych. Podobny odsetek (50 proc.) wykorzystuje go do pisania treści.

Na dalszych miejscach plasują się zadania wymagające wysokiej mocy i wydajnych podzespołów, takie jak prowadzenie dokumentacji i baz danych (44 proc.), analiza danych i obliczenia (37 proc.). Niemal co piąty pytany wykorzystuje swój laptop do zawodowego tworzenia treści czy prezentacji, a co siódmy – do projektowania graficznego i działań w programach fotoedytorskich.

Jak pracownicy chcą karać komputery

Aż 44 proc. pracujących na laptopach twierdzi, że urządzenia nie spełniają ich oczekiwań. Powszechne jest narzekanie na zawieszanie się sprzętu (63 proc.).

Reakcje bywają emocjonalne. Co piąta osoba, której laptop się zawiesił, utrzymuje, że miała ochotę wyrzucić go przez okno. Niektórzy grożą komputerowi rychłym końcem (15 proc.). Inni (13 proc.) klikają w nieskończoność, co pogarsza sprawę. Część respondentów daje wyraz swojemu niezadowoleniu poprzez uderzanie myszką w blat (9 proc.) lub stosując przemoc fizyczną wobec myszki i klawiatury (6 proc.) – cokolwiek to znaczy.

Większość ankietowanych stara się jednak zachować spokój – ponad połowa (56 proc.) decyduje się na zrestartowanie urządzenia, a jedna trzecia (36 proc.) czeka, aż sprzęt się odwiesi.

————————————————

Badanie zostało przeprowadzone w maju 2023 r. przez SW Research na zlecenie Huawei CBG Polska na grupie 1048 respondentów metodą CAWI.