Na nowym stanowisku Ewa Walter zajmie się koordynacją działań managerów marketingu AMD w krajach EMEA. Do jej zadań będzie należał m.in. rozwój programów partnerskich.
Ewa Walter rozpoczęła pracę w AMD w 2002 roku, jako PR & Marketing Communications Manager. Od 2008 r. pełniła funkcję Channel Marketing and Marketing Communications Managera w Europie Centralnej i Wschodniej i krajach bałtyckich.

Nowa Field Marketing Manager EMEA ukończyła Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowe studia dziennikarskie.

Bruno Murzyn, jako PR Manager CEE & Adriatics, będzie odpowiedzialny za koordynację pracy agencji zewnętrznych i zarządzanie treścią lokalnych witryn internetowych AMD. Bruno Murzyn zajmuje się public relations w AMD od 2007 r., wcześniej pracował w Asusie. Jest absolwentem kierunków Technologie Informatyczne oraz e-Business w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.