Wartość globalnego rynku cyberbezpieczeństwa osiągnie do 2030 r. sumę 500,7 mld dol., co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) na poziomie 12,3 proc. w latach 2023–2030. Zdaniem analityków wydatki będą napędzane rozwojem ochrony cyfrowej i wzrostem zagrożeń w różnych branżach.

Nowe technologie przyciągną klientów

Postępy w nowych technologiach, takich jak AI, ML, analityka Big Data, Internet rzeczy, 5G, przetwarzanie brzegowe i przetwarzanie w chmurze, umożliwiają dostawcom wprowadzanie nowych rozwiązań opartych na tych technologiach, co pomaga im przyciągać klientów biznesowych i zwiększać przychody.

Np. firmy telekomunikacyjne inwestują w 5G, IoT, chmurę, co ma stworzyć ogromne możliwości dla rynku cyberbezpieczeństwa ICT.

W miarę jak trend BYOPC (Bring Your Own-PC) staje się koniecznością, zarządzanie urządzeniami okaże się bardziej krytyczne. Rosnąca liczba urządzeń końcowych przyczyni się do przyjęcia ujednoliconych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego – przewidują eksperci.

Sprzęt, chmura, IDS/IPS w czołówce wzrostów

Według prognozy, jeśli chodzi o komponenty, segment sprzętu będzie wykazywał wysoką dynamikę wzrostu, na poziomie 14,8 proc. CAGR w latach 2023 – 2030.

Biorąc natomiast pod uwagę typ zabezpieczeń, cyberochrona w chmurze odnotuje średni roczny wzrost o ponad 15 proc. Przewiduje się, że coraz częstsze wdrażanie technologii cloud i praca zdalna będą generować wyższe wydatki na cyberbezpieczeństwo w chmurze.

Co do rodzaju rozwiązań, segment IDS/IPS (wykrywania ataków i zapobiegania im) osiągnie CAGR na poziomie ok. 13 proc. do 2030 r. Rosnące nakłady na ochronę informatyczną i rozpowszechnienie produktów zapewniających bezpieczeństwo sieci napędzają rozwój tego obszaru.

Dobra koniunktura dla firm MSP

Analitycy przewidują, że segment usług zarządzanych będzie rósł w najwyższym CAGR, wynoszącym przeciętnie 12,4 proc. rocznie w latach 2023 – 2030,

Wysoką dynamikę przypisuje się korzyściom dla użytkowników płynącym z usług zarządzanych, takim jak monitorowanie sieci, generowanie raportów w czasie rzeczywistym i opłacalne dla firm koszty operacyjne.

Małe i średnie firmy będą inwestować

Oczekuje się, że wydatki MŚP na cyberbezpieczeństwo będą rosły średnio o 13,3 proc. co roku w latach 2023–2030. Analitycy zakładają, że coraz większa obawa przed zagrożeniami i dostępność tanich rozwiązań będą napędzać inwestycje małych i średnich podmiotów w cyberbezpieczeństwo.

Dane medyczne są cenniejsze niż informacje bankowe
Jeśli chodzi o branże, to w latach 2023–2030 opieka zdrowotna powinna osiągnąć średni wzrost ponad 14 proc. co roku. Podmioty z tego sektora są atrakcyjnym celem cyberataków, ponieważ dane medyczne są cenniejsze niż informacje o kartach kredytowych czy dane bankowe – twierdzi Grand View Research.