Z raportu „Branża IT w Krakowie” wynika, że najpopularniejszą formą umowy, oferowaną lokalnym ekspertom, jest umowa o pracę – wskazuje na to 55 proc. osób, ale niewiele mniejszy odsetek korzysta z elastycznych form zatrudnienia. Na kontrakcie B2B pracuje już 42 proc. ankietowanych, co jest wynikiem nieznacznie wyższym od ogólnopolskiego. Co ciekawe, po wybuchu pandemii zmieniają się preferencje pracowników. Więcej osób wskazuje, że wybrałoby umowę B2B zamiast umowy o pracę – tak deklaruje 47 proc. pracowników z branży. Jedynie 5 proc. ankietowanych wskazało, że przy okazji zmiany pracy wybrałoby umowę o pracę.

Według najnowszych danych Devire ponad połowa ankietowanych w Krakowie (55 proc.) przyznaje, że pandemia COVID-19 spowodowała wstrzymanie podwyżek i/lub awansów. Trzecią najczęściej wskazywaną odpowiedzią jest wstrzymanie premii – z taką sytuacją spotkało się 33 proc. respondentów. Przy czym osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, zmniejszano wynagrodzenie w trakcie kryzysu częściej niż tym na kontrakcie – niższą pensję otrzymało 22 proc. ekspertów na umowie o pracę, z kolei na B2B było to 9 proc.

Z przeprowadzonego badania wynika, że praca zdalna jest częściej oferowana w Krakowie niż w ujęciu ogólnopolskim (85 proc. ekspertów z Krakowa pracuje zdalnie względem 75 proc. w całej Polsce). Ponadto, w wyniku pandemii zwiększyły się oczekiwania pracowników, jeśli chodzi o wybór miejsca pracy. Po powrocie do biur elastyczność, jeśli chodzi o miejsce wykonywania obowiązków, chce mieć już 94 proc. ankietowanych. Ogółem co trzeci respondent chciałby pracować zdalnie w pełnym wymiarze, nawet jeśli firmy wrócą do biur (35 proc. z nich). Spośród osób, które przed pandemią nie miały możliwości pracy zdalnej, wszystkie chcą pracować z domu – w tej grupie 69 proc. po powrocie do biur chce pracować minimum 1-3 dni w tygodniu z domu. Pozostałe 31 proc. wolałoby pracować zdalnie w pełnym wymiarze.

Okazuje się, że firmy, które przed pandemią pracowały zdalnie, lepiej poradziły sobie z transferem swoich pracowników do domów. Z kolei sami pracownicy, którzy mieli możliwość pracy zdalnej przed pandemią przyznają, że łatwiej utrzymują swój poziom motywacji. Co trzecia osoba, która nie miała możliwości pracy zdalnej przed pandemią, odczuwa duży spadek motywacji podczas pracy z domu z upływem kolejnych tygodni.

Badanie „Branża IT w Krakowie” zostało przeprowadzone metodą CAWI w okresie od czerwca do sierpnia 2020 r. Odpowiedzi udzieliło 426 respondentów z branży IT, w tym 105 ekspertów z Małopolski. Wśród ankietowanych znaleźli się specjaliści w zakresie: Software Development (38 proc.), Security (13 proc.), QA/Tests (13 proc.), IT Administration (10 proc.), Project Management (7 proc.), Analiza (5 proc.) i Business Applications (3 proc.). Devire to firma rekrutacyjna i outsourcingowa oferująca usługi rekrutacji stałych, pracy tymczasowej, IT Contractingu oraz RPO.