Atende SA wydzieli działalność z obszaru integracji do nowych spółek zależnych. Uchwałę w tej sprawie podjął zarząd. Wyjaśnia, że celem jest wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju tej działalności.

Jak zapowiedziano, podział Atende SA nastąpi poprzez przeniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa na spółki zależne.

W Atende SA pozostanie cześć obecnej działalności operacyjnej związana z usługami, a ponadto składniki materialne i niematerialne, związane z funkcjami zarządczymi dla grupy kapitałowej oraz udziały w spółkach zależnych.

Na początek zainteresowane podmioty przygotują i uzgodnią plany podziału, a zakończenie całego procesu przewidziano na II kw. 2022 r. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą właściwe organy Atende SA i spółek zależnych.

Niedawno zapowiedziano zmiany w zarządzie Atende, jak również przedstawienie nowej strategii w najbliższych miesiącach.

Znaczące porządki w strukturze grupy miały miejsce już w ub.r. W końcu 2020 r. doszło do podziału a następnie sprzedaży spółki zależnej Atende Software (obecnie Redge Technologies). Na początku 2021 r. sfinalizowano sprzedaż Atende Medica.