Zasady opodatkowania są zgodne z projektem resortu finansów. Będą dwa progi podatkowe: 0,8 proc. od obrotu od 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie oraz 1,4 proc. od nadwyżki powyżej 170 mln zł. Obrót do 17 mln zł miesięcznie jest zwolniony z opodatkowania, co ma uchronić od płacenia daniny drobnych przedsiębiorców.

Opodatkowany będzie przychód netto ze sprzedaży detalicznej (na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych), czyli sprzedaż przedsiębiorcom będzie zwolniona z daniny. Podatkowi podlegają także, jak to określono, usługi towarzyszące sprzedaży, które zostaną odrębnie zaewidencjonowane. Handel internetowy będzie zwolniony z opodatkowania.

Za ustawą głosowali posłowie PiS oraz koło Wolni i Solidarni. Przeciwko była cała opozycja. Według rządzących podatek ma wyrównać szanse na rynku, na którym w ocenie autorów ustawy faworyzowani są najwięksi gracze. Z kolei posłowie opozycji przekonywali m.in., że koszty podatku poniosą klienci i dostawcy firm handlowych, natomiast największe firmy i tak unikną płacenia.

Ustawa zacznie obowiązywać od 1 września br. Według ostatniego projektu miał wejść w życie 1 sierpnia. W takim przypadku tegoroczne wpływy budżety oszacowano na 630 mln zł brutto.