Integrated Solutions wygrał przetarg na dostawę pakietów oprogramowania Oracle dla Poczty Polskiej. Zamówienie obejmuje m.in. wdrożenie komponentu chmurowego (Oracle Cloud), wsparcie i usługi doradcze. Wartość projektu przekracza 33 mln zł. W jego ramach integrator należący do Orange dostarczy licencję w formule nielimitowanego dostępu (ULA) przez 24 miesiące. Umowa pomiędzy Integrated Solutions a Pocztą Polską została podpisana 31 października.

Integrated Solutions jest jednym z pierwszych partnerów w regionie Oracle ECEMEA o statusie Cloud Managed Service Provider (uzyskał go w lipcu br.). Dla koncernu zwiększenie przychodów z usług chmurowych jest obecnie priorytetem, także na lokalnym rynku. W III kw. br. w Polsce sprzedaż rozwiązań chmurowych Oracle'a była większa o ponad 50 proc. wobec analogicznego okresu ub.r.

W minionym roku Poczta Polska organizowała szereg przetargów obejmujących produkty Oracle’a.

W lutym 2017 r. w przetargu na zakup licencji Oracle Partitioning oraz dostawę i instalację serwerów x86 rack w części 1 postępowania wybrano Fujitsu, a w części 2 – warszawską spółkę Andra.

We wrześniu 2016 r. w przetargu na zakup oprogramowania Oracle wraz z asystą techniczną wybrano ofertę Compa.

W sierpniu 2016 r. w postępowaniu na świadczenie usługi asysty technicznej oprogramowania Oracle’a zwyciężył Transition Technologies.

W 2015 r. konsorcjum Integrated Solutions i Orange Polska wygrało przetarg na wdrożenie platformy komunikacyjnej w Poczcie Polskiej. Wartość kontraktu to 10,2 mln zł. Obejmuje on platformę VoIP i dostawę blisko 15 tys. telefonów IP dla 4,7 tys. placówek pocztowych.