Umowa Sygnity z Pocztą Polską dotyczy sprzedaży i dostarczenia oprogramowania standardowego wraz z licencjami. Przedmiotem umowy jest również zapewnienie „praw do aktualizacji oprogramowania standardowego, subskrypcji licencji oprogramowania standardowego, standardowych usług hostowanych oraz standardowych pakietów usług technicznych”.

Umowa została podpisana na 36 miesięcy. Sygnity otrzyma za to wynagrodzenie w wysokości 49,7 mln zł brutto. Na poczet należytego wykonania umowy spółka wniosła zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 5 proc. wartości wynagrodzenia brutto, czyli około 2,5 mln zł.