Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Google ma umożliwić na żądanie skasowanie z wyników wyszukiwania linków zawierających dane osobowe, jeśli wyniki są „niewłaściwe, niestosowne czy też nadmierne w stosunku do celów, dla których są one przetwarzane”. Google udostępniło już formularz, na którym można złożyć wniosek o usunięcie danych. Trzeba go uzasadnić, konieczne jest również potwierdzenie tożsamości (poprzez załączenie do podania np. skanu dowodu osobistego). Każda sprawa ma być rozpatrywana indywidualnie. W razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku kwestionowane informacje nie będą pojawiać się w wyszukiwarce na obszarze jurysdykcji unijnej (Google nie musi ich kasować w pozostałych częściach świata).

Wniosek o uznanie przez Google’a „prawa do bycia zapomnianym” można wypełnić tutaj.